Hoe werkt het?
Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Op het moment dat de kantonrechter uw verzoek tot onderbewindstelling goed heeft gekeurd en Florijn Civiel Bewind als bewindvoerder aanwijst, dan wil dat zeggen dat Florijn Civiel Bewind vanaf dat moment zorgdraagt voor uw financiën. Vanaf dan beschermen en beheren wij uw inkomen en vermogen. Wij openen voor u een aparte beheerrekening bij aanvang van het bewind.

Gebruik beheerrekening

De beheerrekening wordt gebruikt voor al uw inkomsten en uitgaven.  Iedere week wordt er voor uw levensonderhoud overgemaakt op uw leefgeldrekening. Dit is de rekening die u kunt gebruiken en waarvan u de bankpas in eigen beheer heeft.

Alle op uw situatie betrekking hebbende Instanties worden op de hoogte gebracht van de onderbewindstelling. Vanaf dan ontvangen wij de (financiële) post.

Veelgestelde vragen

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.