Klachten
Klachten

Klachten

Inleiding
Florijn Civiel Bewind hecht groot belang aan tevreden cliënten en werkt daarom steeds aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Waar gewerkt wordt kunnen fouten gemaakt worden en misverstanden ontstaan. Indien u niet tevreden bent over Florijn Civiel Bewind haar dienstverlening of wat voor aspect dan ook, verzoeken wij u nadrukkelijk ons dit zo spoedig mogelijk te laten weten. Wij nemen uw opmerkingen zeer serieus en waar wenselijk zoeken wij met u naar een passende oplossing.

Telefonisch oplossen van uw klacht
Heel vaak kunnen klachten tijdens een goed gesprek (dit kan telefonisch of in persoon) worden opgelost. Wij verzoeken u dan ook om eerst telefonisch contact op te nemen, voor overleg over uw klacht of voor het maken van een afspraak. Het eerste contact loopt via de centrale klachtencoördinator van De Sociale Maatschap, koepelstichting van Florijn Civiel Bewind. Bel naar het algemeen nummer van De Sociale Maatschap om de klachtencoördinator te bereiken: 020 435 45 55.

Formele schriftelijke klachtenprocedure
Is uw klacht met een telefonisch of persoonlijk gesprek niet verholpen, of leent deze klacht zich volgens u niet voor een gesprek dan kunt u het klachtenformulier invullen. U kunt het klachtenformulier ook per post opsturen naar postbus 36011, 1020 MA Amsterdam of per mail naar klacht@florijncivielbewind.nl.

Verloop procedure
Florijn Civiel Bewind zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en met u overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het Florijn Civiel Bewind niet om binnen enkele dagen inhoudelijk op de klacht te reageren dan zal de klachtencoördinator op korte termijn de ontvangst van uw klacht bevestigen. Florijn Civiel Bewind zal contact opnemen en verdere stappen toelichten, ook kan zij vragen om een nadere toelichting of meer informatie. Doelstelling is om de klacht binnen 3 weken af te handelen. Mocht dit uitlopen dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en op de hoogte gehouden over de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Overige aspecten klachtregeling
Mede in verband met de beroepsreglementering zullen alle aspecten van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extra informatie in te winnen bij professionele en onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht, wordt u daarom toestemming gevraagd om kopieën van relevante stukken ter beschikking te stellen aan eventuele deskundigen. Zoals gebruikelijk vraagt Florijn Civiel Bewind hen voor geheimhouding te tekenen.

Indien u een klacht heeft, dan waarderen wij het zeer dat u het Florijn Civiel Bewind z.s.m. laat weten. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt er van verzekerd zijn dat alle gegronde klachten door Florijn Civiel Bewind worden meegenomen ter evaluatie van het bedrijf. Wij doen ons uiterste best om maatregelen te nemen om herhaling van de betreffende klacht te minimaliseren.

Florijn Civiel Bewind hoopt op een goede verdere relatie en samenwerking met u.

Aanmelden

  • Heeft u geen e-mailadres?

    Dan kunt u zich telefonisch
    aanmelden via (020) 751 06 11

  • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx, Max. bestandsgrootte: 20 MB.
  • Wilt u minimaal de velden met een sterretje * invullen?

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.